ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоОбяви за работа - РДГ София

РДГ София | Обяви за работа

Дата на валидност: 10.09.2018
Длъжност: Главен Горски инспектор
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.06.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Златни пясъци”, гр. Варна
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 30.04.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: „СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: Младши експерт „Административен секретар”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: „Юрисконсулт”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: Старши експерт “Горска икономика”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: Младши експерт „Залесяване и защита на горските територии”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: Старши експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 11.01.2018
Длъжност: Старши експерт "Касиер-ТРЗ"
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Счетоводство”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.11.2017
Длъжност: Главен счетоводител
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “ Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 12.07.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 25.05.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 35 | 6 следваща страница