ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини - 2020/2

РДГ София | Горска педагогика - лесовъдът, децата и обществото

14.02.2020 Ученици от клуб "Природа и наука" се запознаха с лечебните растения в природен парк „Рилски манастир“
В началото на новия учебен срок експертите от Природен парк „Рилски манастир“ подновиха съвместните занимания с учениците от клуб "Природа и наука" при СЕУ "Св. П. Хилендарски" гр. Дупница, с ръководител г-жа Надя Каралийска.