ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2021/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.01.2021 - Започнати са 11 административно-наказателни производства при проверки на РДГ Бургас последните четири дни

Горски инспектори от Регионална дирекция на горите – Бургас  съставиха 7 акта за установени административни нарушения по Закона за горите и  Закона за лова и опазване на дивеча, както и 5 броя констативни протоколи при проверки на обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина.

Нарушенията са констатирани при извършени проверки през настоящата седмица в кварталите Долно и Горно Езерово, гр. Бургас и в землището на с. Руен, община Руен, Бургаска област.

Екипите на Дирекцията са съставили 4 акта по Закона за горите, като два са за транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет и контролна горска марка, един за неизправност в записите на обект за складиране, преработка и търговия с дървесина и един  акт за извършване на дейност с бензинов моторен трион в горски територии, от лице без свидетелство за неговото управление.

По Закона за лова и опазване на дивеча, съставените актове за установени административни нарушения са 3 броя  - за ловуване без разрешително за индивидуален лов, ловуване с повече патрони от разрешеното по закон, които са иззети с разписка за отговорно пазене и ловуване от забранено средство за лов, а именно от моторно превозно средство, на фар.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност