ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини - 2020/5

РДГ София | Новини

07.05.2020 Благодарим на всички, които участваха в инициативата "Моят разказ за гората"
Благодарим на всички деца, които споделиха с нас своите мисли и чувства за гората чрез рисунки, разкази и презентации като участваха в инициативата "Моят разказ за гората". Вие малки приятели сте нашата надежда и се радваме, че успяхме да достигнем до Вас, за да усетим Вашето вдъхновение и жизнерадост! Благодарни сме и на Вашите родители и учители, че Ви подкрепиха, за да осъществите изявата. Интересът към гората и природата, който показвате за нас е знак, че връзката с младото поколение трябва да се поддържа непрекъснато. Затова ние ще предоставим възможност на всички, които ни изпратиха творби да участват в залесявания още през есента. До Вас ще бъдат специалисти - лесовъди, които ще Ви покажат как се създава нова гора и какви грижи се полагат за нея.