ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0876 020 112. НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СОФИЯ, КОГАТО СИСТЕМАТА ИМ ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

София

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 02 9870052
Факс: 02 9876592
Електронна поща: rdgsofia@iag.bg
Адрес: гр. София, ПК 1090, ул. Аксаков №14


Района на дейност на Регионална дирекция по горите - София обхваща четири области (област София – град, Софийска област, област Ловеч – част от Община Тетевен, област Пазарджик - част от Община Панагюрище) и 25 бр. общини.